Instalacións

Imagen11

Imagen2

Imagen40

Extraescolares

extras

Campamento

Imagen60

Titores 6º Primaria Curso: 2019-20

 

CURSO:

6º E.P

TITOR/A:

Ana Mª Magán Gutierrez

MÚSICA:

Rebeca Núñez Seijo

EDUCACIÓN FÍSICA:

Iván M. L

LINGUA CASTELÁ/ LINGUA GALEGA/V.SOCIAIS:

Mª Jesús Chaves Sobrino

LECTURA GALEGA:

Julio C. Martínez Fernández

MATEMÁTICAS:

Ana Mª Magán Gutierrez

CIENCIAS NATUIRAIS:

Ana Mª Magán Gutierrez

CIENCIAS SOCIAIS:

Ana Mª Magán Gutierrez

PLÁSTICA:

Ana Mª Magán Gutierrez

HORARIO ATENCIÓN A PAIS:

Cita previa