Instalacións

Imagen11

Imagen2

Imagen40

Extraescolares

extras

Campamento

Imagen60

Covid-19

      Covid-19

Avaliación e Notas

AVALIACIÓN DOS PROCESOS DE APRENDIZAXE

As datas de avaliación para o curso 2021/22 son as seguintes:

  DATA ENTREGA NOTAS
AVALIACIÓN INICIAL Xoves, 23 setembro  
1ª AVALIACIÓN Xoves, 16 decembro Martes, 21 decembro
2ª AVALIACIÓN Mércores, 6 abril Venres, 8 abril
XUÑO FINAL ORDINARIA Mécores, 8 xuño Martes, 26 xuño (De 9:00 a 10:30)
PENDENTES Martes, 22 maio Venres, 10 xuño

AVALIACIÓN

EXTRAORDINARIA

  (Pendentes)

Luns, 27 xuño Martes, 28 xuño

Os boletíns de notas deberán ser asinado e devoltos, co resgardo sen recortar, ao titor.