Instalacións

Imagen11

Imagen2

Imagen40

Extraescolares

extras

Campamento

Imagen60

Covid-19

      Covid-19

Reforzos

NORMATIVA:

  1. Dirixido ao:
  • Alumnado con materias pendentes de cursos anteriores.
  • Alumnado con dificultades de aprendizaxe recoñecidas nesa materia.
  • Alumnado repetidor

2.   A asistencia é obrigatoria.

3.   Nas clases de reforzo rexen as mesmas normas que nas clases oficiais.

4.  Os alumnos/as causarán baixa:

  • Se non traballan nas clases de reforzo ou nas clases oficiais.
  • Se presentan mal comportamento.

HORARIOS:

HORARIO

LUNS

MÉRCORES

16.30h a 17.20h

INGLÉS 1º e 2º ESO

L. CASTELÁ

3º e 4º ESO

MATEMATICAS

1º e 2º ESO

17.20h a 18.10h

INGLÉS 3º e 4º ESO

L. CASTELÁ

1º e 2º ESO

MATEMATICAS

3º e 4º ESO

 

DATA INICIO: 20 de setembro de 2021

DATA FIN: 21 de xuño de 2022

 

PROFESORADO QUE IMPARTE OS REFORZOS:

  • Lingua inglesa: José Luís Garrote Pintos.
  • Lingua castelá: Ana María Carrera.
  • Matemáticas: Andrea Durán.