Instalacións

Imagen11

Imagen2

Imagen40

Extraescolares

extras

Campamento

Imagen60

Titores 3º ESO Curso: 2019-20

CURSO:

3º ESO

TITOR/A:

José Luis Garrote Pintos

MÚSICA:

Rebeca Núñez Seijo

EDUCACIÓN FÍSICA:

Lorena García Lago

LINGUA ESTRANXEIRA (INGLÉS):

José Luis Garrote Pintos

XEOGRAFÍA E HISTORIA/VALORES ÉTICOS

Lucinda Dacasa Carballeda

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS/FÍSICA E QUÍMICA

Patricia Noguerol Golán

TECNOLOXÍA

Andrea Durán Santos

LINGUA CASTELÁ

Ana María Carrera Rguez.

FRANCÉS/ LINGUA GALEGA

Xoán C. Ferreira Ambrosio

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

Marcos Paramos Soutelo

EDUCACIÓN PLÁSTICA

Mª Dolores Vázquez García

HORARIO ATENCIÓN A PAIS:

Cita previa