Instalacións

Imagen11

Imagen2

Imagen40

Extraescolares

extras

Campamento

Imagen60

Titores 2º ESO Curso:2019-20

CURSO:

2º ESO

TITOR/A:

Marcos Paramos Soutelo

MÚSICA:

Rebeca Núñez Seijo

EDUCACIÓN FÍSICA:

Lorena García Lago

LINGUA ESTRANXEIRA (INGLÉS):

José Luis Garrote Pintos

XEOGRAFÍA E HISTORIA/VALORES ÉTICOS

Lucinda Dacasa Carballeda

MATEMÁTICAS

Marcos Paramos Soutelo

LINGUA CASTELÁ

Mª Jesús Chaves Sobrino

FRANCÉS/LINGUA GALEGA

Xoán C. Ferreira Ambrosio

FÍSICA E QUÍMICA

Patricia Noguerol Golán

TECNOLOXÍA

Andrea Durán Santos

HORARIO ATENCIÓN A PAIS:

Cita previa