Instalacións

Imagen11

Imagen2

Imagen40

Extraescolares

extras

Campamento

Imagen60

Titores 1º ESO Curso: 2019-20

CURSO:

1º ESO

TITOR/A:

Mª JESÚS CHAVES SOBRINO

EDUCACIÓN FÍSICA:

Lorena García Lago

LINGUA ESTRANXEIRA (INGLÉS):

José Luis Garrote Pintos

XEOGRAFÍA E HISTORIA

Lucinda Dacasa Carballeda

MATEMÁTICAS/ BIOLOXÍA E XEOL.

Marcos Paramos Soutelo

LINGUA CASTELÁ

Maria Jesús Chaves Sobrino

FRANCÉS/LINGUA GALEGA

Xoán C. Ferreira Ambrosio

EDUCACIÓN PLÁSTICA

Mª Dolores Vázquez García

VALORES ÉTICOS

Lucinda Dacasa Carballeda

HORARIO ATENCIÓN A PAIS:

Cita previa